Villkor för tjänsten

Detta är de allmänna villkoren som gäller för våra bokningar.
Snabba länkar

General terms and conditions are the fundamental part of this booking agreement, concluded between World Discovery (hereinafter referred to as “Company”) and their clients. World Discovery is an umbrella brand for a multitude of brands listed on the World Discovery website. Once the Client completes the booking, it is presumed that they accept these General Terms and Conditions.

Kunden godkänner dessa villkor genom att beställa tjänster från företaget antingen via webbplatsen, e-post, telefon, genom att göra en betalning utan förbeställning eller på något annat sätt.

Kunden är ansvarig för alla kostnader och konsekvenser som kan uppstå på grund av felaktig information som han/hon har lämnat när han/hon bokar.

Företagets varumärke och webbplatsen samt alla dess komponenter (programmeringskod, design, fotografier, text etc.) och alla undersidor är företagets immateriella egendom och skyddas därför av upphovsrätt. All kopiering, användning eller missbruk av varumärket och/eller webbplatsen och dess komponenter är föremål för rättsliga åtgärder i enlighet med lokal lagstiftning.

Vi åtar oss att göra vårt bästa för att tillhandahålla aktuell och korrekt information på företagets webbplats. Vi kan dock inte hållas ansvariga för fel, utelämnanden eller resultat som kan uppnås genom missbruk eller missförstånd av denna information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel så snart de kommer till vår kännedom och, mer allmänt, att när som helst och utan förvarning ändra hela eller delar av webbplatsen och dessa villkor utan att ta något ansvar som kan uppstå till följd av detta. De mest aktuella villkoren vid tidpunkten för din avresa kommer att gälla.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte äger. Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för tillhandahållandet av dessa länkar för att få tillgång till dessa webbplatser och externa källor, och kan inte ta något ansvar för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgängligt från dessa externa webbplatser eller källor som varken är godkända eller verifierade av vårt team.

Alla bilder är symboliska.

All information som kunden lämnar kommer endast att användas i samband med kundens bokning. Utöver detta kommer den att hållas privat och konfidentiell, utom när det är tillämpligt enligt lag.

All information som lämnas av företaget (webbplatser, reklammaterial, information från andra byråer) är endast informativ och kan komma att ställas in, ändras eller modifieras på grund av tung trafik, force majeure eller andra oförutsedda omständigheter.

Termer som vi använder och deras förklaringar

Paket - Hela servicepaketet som kunden har bokat, t.ex. en rundtur, dagsresa eller semester.

Aktivitet - En enskild aktivitet eller en aktivitet i paketet.

Happiness Guaranteed - If we can't deliver the service as promised and the Client is not satisfied, they should communicate the complaint directly to our staff in less than 24 hours after the activity. If we agree on the issue, the Client can get the money back paid for that specific activity, but not for the whole package. We do not return the money for this reason if the client didn't show up to the activity or didn't experience from the beginning to the end by his own decision.

Guaranteed best prices - We try to offer the best possible prices. In case competitors offer exactly the same activity or package at a lower rate, we would try to match their price if that's possible. This is not applicable after the booking was confirmed.

Trip Costs - This includes all payments made by the client to us, or any outstanding payments due before the start of the tour or activity, excluding booking fees and Flexibility Level costs.

Experiences - All tours or activities that are less than 5 hours in total length, for example wine tastings, food tours etc.

Full-day activities without accommodation - All tours or activities with a total length of more than 5 hours, but no more than 24 hours.

Multi-day activities or tours - Activities and tours with multiple days in total length.

Booking & Payments

If the Client is booking more than 60 days in advance of the travel date, we require the payment of a minimum 30% deposit at the time of booking confirmation and the remaining balance to be paid 60 days prior to the departure date.

Om kunden bokar inom 60 dagar före avresedatumet ska full betalning ske vid bokningsbekräftelsen.

Betalning måste ske enligt de metoder och tider som anges på webbplatsen om inget annat avtalats.

Vi kan inte garantera att det finns tillgång till det önskade datumet och den önskade tiden innan betalningen eller depositionen har slutförts.

Om full betalning inte har mottagits 60 dagar före avresedatumet förbehåller vi oss rätten att ställa in aktiviteten eller paketet och anse att depositionen inte kan återbetalas, oavsett om kunden har tecknat en avbeställningsförsäkring.

Om kunden gör en försenad betalning innan bokningen har avbokats av oss, är kunden skyldig att betala en förseningsavgift på 19 € per dag från och med den första dagen efter förfallodagen, om inget annat avtal har ingåtts skriftligen.

Om kunden inte betalar hela beloppet (inklusive eventuella avgifter) inom 7 dagar efter att ha fått en påminnelse förbehåller vi oss rätten att betrakta bokningen som avbokad av kunden.

Om de valda arrangemangen är tillgängliga bekräftar vi en aktivitet eller ett paket genom att utfärda en bekräftelsefaktura. Fakturan skickas till den kund som har bokat aktiviteten eller paketet, oavsett hur många personer som ingår i gruppen. Kunden måste kontrollera fakturan noggrant och kontakta oss omedelbart om någon information som framgår av bekräftelsen eller något annat dokument verkar vara felaktig eller ofullständig.

Terms of Cancellation or Changes

General Terms of Cancellation

Följande avbokningsavgifter gäller beroende på tidpunkten för avbokning och den specifika kategorin för kundens bokning:

For scheduled Experiences, public or private:

 • 100% of the trip costs will be refunded for cancellations up to 48h before the activity starts.
 • Ingen (0%) av resekostnaden återbetalas vid avbokning mindre än 48 timmar före avresa eller vid utebliven ankomst.
 • We are able to accommodate final changes to the number of participants up to 1 day before the tour's start date, and once confirmed, the change is considered binding.

Full-day activities without accommodation:

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 7 dagar före avresa.
 • 50% av resans pris återbetalas vid avbokning 3-7 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas om avbokningen sker med mindre än 3 dagars varsel före avresa eller om du inte dyker upp.

Multi-day activities or tours:

 • 70% of the trip costs will be refunded for cancellations up to 60 days before departure.
 • 25% of the trip costs will be refunded for cancellations between 31-60 days before departure.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.

Flexibility Levels

The Client can choose between different Flexibility Levels upon booking an activity or package. If the Client chooses the Standard Flexibility (free of additional surcharge), the cancellation terms are as stated under the “General Terms of Cancellation” section of our Terms of Service.

If the Client chooses and purchases a Flexibility Level other than the Standard Flexibility, the terms of cancellation change according to the Flexibility level chosen.

All of the pricings for our Flexibility Levels are based on the price of the package or activity per person for which the Flexibility Level is chosen.

No matter which option the Client chooses, the Company does not refund Flexibility Levels costs and booking fees.

These are the cancellation terms and pricing for our Flexibility Levels:

Basic Flexibility

 • 100% of the trip costs will be refunded for cancellations up to 60 days before departure.
 • 25% of the trip costs will be refunded for cancellations between 31-60 days before departure.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.

Pricing

 • Up to 200€ / price / person: 19€/person
 • 200-500€ / price / person: 35€/person
 • 500-1000€ / price / person: 75€/person
 • 1000-2000€ / price / person: 150€/person
 • 2000-3500€ / price / person: 275€/person
 • 3500-5000€ / price / person: 425€/person
 • 5000-7500€ / price / person: 675€/person
 • 7500€ and up / price / person: 750€/person

Enhanced Flexibility

 • 100% of the trip costs will be refunded for cancellations up to 30 days before departure.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.

Pricing

 • Up to 200€ / price / person: 30€/person
 • 200-500€ / price / person: 75€/person
 • 500-1000€ / price / person: 150€/person
 • 1000-2000€ / price / person: 300€/person
 • 2000-3500€ / price / person: 525€/person
 • 3500-5000€ / price / person: 750€/person
 • 5000-7500€ / price / person: 1125€/person
 • 7500€ and up / price / person: 1500€/person

Maximum Flexibility

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 7 dagar före avresa.
 • None (0%) of the trip costs will be refunded for cancellation on less than 7 days notice before the departure or no-show.

Pricing

 • Up to 200€ / price / person: 39€/person
 • 200-500€ / price / person: 99€/person
 • 500-1000€ / price / person: 199€/person
 • 1000-2000€ / price / person: 399€/person
 • 2000-3500€ / price / person: 699€/person
 • 3500-5000€ / price / person: 999€/person
 • 5000-7500€ / price / person: 1499€/person
 • 7500€ and up / price / person: 1999€/person

Other Terms of Cancellation or Changes

I fall av avbokning med obetydliga kostnader för företaget kommer företaget att besluta från fall till fall om huruvida beloppet för avbokningsavgifter ska överföras till en framtida bokning av kunden. Denna kreditering är giltig för resor inom ett år från avbokningsdatumet.

Kundens bokning är obligatorisk och därför är det möjligt för kunden att avboka sin bokning enbart enligt dessa allmänna villkor.

Även om det är osannolikt kan våra tjänster ställas in eller ändras av företaget på grund av att det inte finns tillräckligt många deltagare eller andra oförutsedda omständigheter. Företaget förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra turer. Om en av våra tjänster ställs in eller ändras kommer du att underrättas så snart som möjligt.

Företaget förbehåller sig rätten att avbryta, ändra eller modifiera alla tjänster utan förvarning, inklusive att ändra eller förändra platser, rutter och priser. I händelse av en ändring kommer företaget att sträva efter att ersätta alternativa arrangemang av jämförbart penningvärde utan kompensation och tar inget ansvar för förlust av nöje till följd av dessa ändringar. Allt detta görs för att våra kunder ska få bästa möjliga upplevelse.

Om du inte kan delta i en tur eller aktivitet, eller om vi inte kan erbjuda en tur eller aktivitet på grund av en omständighet utanför vår kontroll eller en force majeure-händelse, har företaget inget ansvar för avbokningar, och du har inte rätt till någon återbetalning.

När en tur/aktivitet redan har påbörjats erbjuder företaget ingen återbetalning om vår personal bedömer att förhållandena inte tillåter en säker fortsättning i händelse av extremt väder eller annan force majeure.

Vissa aktiviteter och sevärdheter på utflykterna beror på väder och öppettider, därför förbehåller sig företaget rätten att ändra utflyktsprogrammet (resplan), men kommer att försöka informera kunden om ändringen så snart som möjligt.

Om kunden inte har den utrustning som krävs för en viss tur/aktivitet förbehåller sig företaget eller dess representant rätten att vägra kunden att delta i turen/aktiviteten utan möjlighet till återbetalning.

Före bokningsbekräftelsen kan kunden kostnadsfritt göra ändringar i bokningen. Vi kommer att försöka tillgodose ändringar och ytterligare önskemål efter bokningsbekräftelsen, men tillgängligheten kan inte garanteras. Företaget förbehåller sig rätten att ta ut extra avgifter vid eventuella bokningsändringar efter det att insättningen har gjorts.

Paketets innehåll, tjänster och pris ingår i det slutliga erbjudandet. Det slutliga erbjudandet är en bekräftelse på de valda tjänsterna och utgör en del av företagets avtal med kunden. I paketpriset ingår inte (om inget annat avtalats):

 • valfria (icke obligatoriska/tilläggs) utflykter och besök,
 • Eventuella kostnader för att erhålla och utfärda viseringar,
 • food & drinks and other extra services,
 • reseförsäkring,
 • andra tjänster som inte anges i erbjudandet.

Alla typer av specialtjänster på plats (sista minuten med enkelrum, specialkost etc.) ska betalas av kunden och måste beställas i samband med bokningen. Om kunden begär en särskild tjänst under resan/aktiviteten ska han eller hon betala för den direkt till guiden eller företagets representant, i respektive lands valuta. Vi förbehåller oss rätten att höja priset och rätten till avbokning.

Alla priser är i € (euro) om inget annat anges.

Företaget kan begära en höjning av det avtalade priset om följande inträffar efter det att avtalet har ingåtts:

 • En förändring av växelkursen i förhållande till programmets publiceringsdatum,
 • En förändring av transportkostnaderna (bränsle, vägtullar osv.),
 • En förändring av hotell eller avgifterna för flygbolag.

Företaget kan informera kunderna muntligt eller skriftligt om ändringen. Kunden kan avboka resan kostnadsfritt om det ändrade priset är mer än 10% högre, senast inom 48 timmar efter meddelandet. Om kunden inte avbokar resan inom den angivna tidsfristen ska det anses att kunden godkänner det ändrade priset. De offentliggjorda priserna är resultatet av företagets avtal med leverantörer/partners och de motsvarar kanske inte de priser som anges på plats, på kundens destination.

Om kunden är försenad till en aktivitet försöker vi alltid att erbjuda dig aktiviteten senare än vad som ursprungligen var planerat, men om detta inte är möjligt har du inte rätt till återbetalning. Om du vet att du kommer att bli försenad ber vi dig att informera oss så snart som möjligt.

Om du av någon anledning vill avsluta en aktivitet i förtid har du inte rätt till återbetalning eller rabatt.

Företaget förbehåller sig den absoluta rätten att avvisa en bokning efter eget gottfinnande, oavsett anledning och när som helst. Kunderna samtycker till att acceptera den auktoritet och de beslut som fattas av våra anställda, guider och närstående företag.

The Company reserves the right to cancel a tour or activities in any circumstances but will endeavor to avoid this unless absolutely necessary.

Företaget är inte ansvarigt för andra bokningar som kunden gjort hos andra leverantörer, t.ex. turer, transferer, flyg osv. Om resplanen ändras garanterar företaget inte någon tid för turens avgång eller ankomst.

Extreme circumstances refund (COVID-19 etc.)

In the event of the government closing borders or any other official restrictions that prevent travel to the country on your chosen dates, we offer either a date change free of charge or a refund (except for minimum administrative costs, booking fees and possible penalty fees from the accommodation providers). In case of a date change, we reserve the right to adjust the booking price according to potential price change of any part of the Client's offer.

Refund

If the Company needs to give a refund to a client, the Company will issue the refund:

 • Within 15 working days from the day after the cancellation, if the refund is made before the tour or activity starts.
 • Within 30 days from the day after the tour or activity ends, if the refund is made after the tour or activity has taken place.

The Client shall be required to request a written refund via email.

Säkerhet och integritet

Alla kunder ansvarar för sin egen säkerhet och sitt eget välbefinnande. Vi uppmuntrar inte våra kunder att delta i farliga aktiviteter eller att dricka för mycket. Företaget kan inte ta något ansvar om Kunden till exempel dricker för mycket eller ägnar sig åt farliga aktiviteter och drabbas av skada, sjukdom, dödsfall, förlust eller skada till följd av detta.

Alla kunder bör noggrant utvärdera sin fysiska och mentala förmåga att delta i företagets turer innan de bokar. Vid oförmåga kan företaget neka kunden att delta.

Alla samarbetspartners (inklusive aktiviteter, barer, restauranger, klubbar, boenden...) förbehåller sig rätten att vägra kunden inträde eller avlägsna honom eller henne från aktiviteterna/lokalerna av olika skäl, t.ex. om kunden är berusad, stökig, aggressiv, kränkande eller har ett antisocialt beteende. Företaget tar inget ansvar i sådana fall och återbetalning är inte möjlig under sådana omständigheter.

Vissa program innehåller alkoholkonsumtion och är endast lämpliga för deltagare som är 18 år eller äldre. Bevis på ålder måste uppvisas vid deltagandet. Som åldersbevis godtar vi endast officiell legitimation som pass, körkort och andra åldersbevis (18 plus). Oacceptabla identitetshandlingar är bland annat fotokopior, studentkort och andra icke-statliga identitetshandlingar.

Genom att göra en bokning godkänner varje kund att företaget har rätt att publicera alla bilder och videor som tagits under programmet (bilderna och videorna kan inkludera varje kund) i reklamsyfte och kommersiella syften. Om kunden inte samtycker till detta bör han/hon ange det innan en tur/aktivitet inleds.

Vi uppmanar alla kunder att teckna en reseförsäkring för att skydda sin ekonomiska investering.

Klagomål

If the Client has a complaint they must bring it to the attention of the tour guide or travel agent right away. That way our team has the chance to rectify the situation upon evaluation of the complaint. Possible amendments to the tour in the interest of the satisfaction of the Client can be made only if the complaint is presented during the tour. Complaints made at a later time will not be taken into consideration. Should the complaint be presented during the tour and the problem remains unresolved another complaint must be made in writing to the Company within 24 hours of the completion of the tour.

I vissa fall är företaget en mellanhand mellan kunden och en tjänsteleverantör. Även om vårt team är hängivet att hitta och tillhandahålla endast de bästa tjänsterna för dig kan vi inte hållas ansvariga för misstag, missöden eller försummelser som begås av tredje person. Om det uppstår problem med någon av de tjänster som utförs av vår leverantör/partner måste du lösa det direkt med dem.

Förpliktelser

Alla kunder måste följa företagets anvisningar som anges i korrespondens, på produktens webbsida/broschyr eller i företagets guide.

Företaget förbehåller sig rätten att avbryta programmet när som helst om kunden inte följer reseledarens instruktioner och verkar kunna äventyra ett säkert och bekvämt genomförande av resan, och kunden kan uteslutas från hela eller delar av resan. I detta fall har kunden inte rätt till någon återbetalning och måste stå för eventuella extra kostnader som kunden ådrar sig till följd av detta.

Kunderna måste lämna ut all relevant information som kan påverka upplevelsen eller andra kunder. Om viktig information inte lämnas till företaget före upplevelsen och detta orsakar extra kostnader, är kunden skyldig att täcka dessa.

Alla kunder förväntas följa lokala lagar och förordningar, och om de inte gör det befrias företaget från alla skyldigheter som de annars kan ha enligt dessa bokningsvillkor. Eventuella skador eller förluster som orsakas av kunden är kundens ansvar. Full betalning för sådana skador eller förluster måste betalas vid tidpunkten direkt till leverantören eller företaget. Om kunden underlåter att göra detta kommer han eller hon att vara ansvarig för att uppfylla eventuella krav (inklusive juridiska kostnader).

Alla kunder måste alltid ha en giltig identitetshandling med sig. Enligt lagen är alla medborgare eller besökare i landet skyldiga att ha en giltig legitimation med sig. Om polisen ber kunden att identifiera sig är han eller hon medveten om att han eller hon kan bli åtalad om han eller hon inte gör det.

Om kunden bokar en tjänst för ytterligare personer måste kunden se till att varje ytterligare person uppfyller de krav som företaget ställer, och att de är medvetna om och samtycker till dessa villkor och eventuella villkor, regler och begränsningar som företaget ställer.

Om kunden bokar en tjänst för ytterligare en minderårig person, försäkrar och garanterar kunden att han/hon är förälder eller vårdnadshavare till den minderårige. Företaget kan efter eget gottfinnande kräva att kunden undertecknar ett formulär för ansvarsfrihet eller risktagande.

Det är kundens ansvar att informera företaget om eventuella medicinska eller fysiska tillstånd eller andra omständigheter som kan påverka kundens och andra personers förmåga att på ett säkert sätt delta i aktiviteter som ingår i den bokade tjänsten.

Ansvarsfrihet

Företaget är inte ansvarigt för personskador eller egendomsskador till följd av (men inte begränsat till): fysisk ansträngning som kunden inte är förberedd på, naturkrafter (force majeure), kollisioner med cyklar, fotgängare eller bilar, vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till brist på sidor och vägbanor som påverkas av väderförhållanden; Resor med flyg, tåg, bil, båt eller andra transportmedel, eller med cykel, skidor, hästar, fotgängare eller andra former av aktiva resor eller äventyrsresor, konsumtion av alkoholhaltiga drycker, oroligheter, terrorism, haveri av utrustning, hög höjd, brist på eller begränsad tillgång till medicinsk vård på avlägsna platser eller otillräcklig medicinsk vård när den väl har tillhandahållits.

Kunder som inte lämnar in ett undertecknat ansvarsfrihetsbrev före avresa får inte delta i resan och en vanlig avbeställningspolicy kommer att gälla.

Begränsningar av ansvar

Företaget är inte ansvarigt för kundens extra utgifter, t.ex. måltider, transporter eller extra hotellkostnader som inte ingår i resans pris men som kan krävas för att ta sig till eller från resans början eller slut. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar av rutter och hotell om det är nödvändigt för att förbättra resans kvalitet eller för att tillgodose kundernas bekvämlighet och välbefinnande.

Förlorade tillhörigheter:

Företaget är inte ansvarigt för att kunden förlorar pass, biljetter och andra dokument samt för förlust av eller skador på bagage, personlig egendom eller andra tillhörigheter.

De allmänna villkoren och förhållandet mellan kunden och företaget ska regleras av den lokala lagstiftningen utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Kunden och företaget samtycker till att underkasta sig den behöriga domstolens exklusiva jurisdiktion i Ljubljana, Slovenien.

När kunden slutför eller bekräftar bokningen förutsätts det att denne accepterar dessa allmänna villkor.

Företagets juridiska namn: HUD, storitve, d.o.o.

Momsnummer: SI95311289

Registreringsnummer för företaget: 6613047000

Licens för researrangör: 1733

Licens för turistbyråer: 1734

Information för banköverföring:

Företag: Företag: HUD, storitve, d.o.o. 

Adress: Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik, Slovenien

IBAN: SI56 6100 0001 5029 527

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Terms of Service shall take effect on the date of 15.06.2024

Schweiz, Italien, Österrike, Slovenien med flera - välj en av de bästa vandringarna från hydda till hydda i Europa och börja planera ditt ultimata äventyr.
Portföljbolag för Upptäckten av världen.